www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

โรงพยาบาลชลประทาน นนทบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย 23 อัตรา…

โรงพยาบาลชลประทาน นนทบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย 23 อัตรา วุฒิมัธยมศึกษา - ปวช-ปวส.…

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่…

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 53 อัตรา วุฒิ ป.6 และ ม.3  สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครพนักงานจ้าง 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-20 สิงหาคม 2562

เทศบาลนครแหลมฉบัง  ชลบุรี รับสมัคพนักงานจ้าง 48 อัตรา  ไม่จำกัดวุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 111 อัตรา…

กรมบังคับคดี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 111 อัตรา ทั่วประเทศ วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8-19…

เทศบาลตําบลโนนเจริญ บุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-14…

เทศบาลตําบลโนนเจริญ บุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานจ้าง  6 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-14 สิงหาคม…

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 18…

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 18  อัตรา  วุฒิปวส. และ ปริญญาตรี …

กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 1-9…

กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 ม.6…

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5…

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 50 อัตรา วุฒิปริญญาตรี-โททุกสาขา  สมัครออนไลน์  ตั้งแต่วันที่…

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2562

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 39 อัตรา วุฒิ ปวส. และ ปริญญาตรี สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม…

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30…

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา วุฒิปวส. - ปริญญาโท สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30…