www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

ประเทศกูมีนายกแสนดีปีใหม่ หรือใกล้เลือกตั้ง??

ประเทศกูมีนายกแสนดีปีใหม่ หรือใกล้เลือกตั้ง?? คำถามจากจ่าหิน นายทหารตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ซึ่งเกษียณอายุราชการไปแล้ว…

จ่าหิน ทหาร Outside ทหารชั้นประทวนธรรมด๊า..ธรรมดาคนนึง ซึ่งปัจจุบันเกษียณแล้ว

จ่าหิน ทหาร Outside สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาอ่านครับ ในคอลัมน์นี้ผมจะพาทุกท่านเข้าสู่โลกของ "จ่าหิน" ซึ่งก็คือผมเอง…