www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 11 อัตรา วุฒิ…

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 11 อัตรา วุฒิ ปวส ปริญญาตรี สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 12…

เทศบาลตําบลบ้านกลาง ปทุมธานี รับสมัครพนักงานจ้าง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19…

เทศบาลตําบลบ้านกลาง ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 27 อัตรา มีงานไม่จำกัดวุฒิ ปวช ปวท…

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 11 อัตรา…

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา วุฒิปริญญาตรี สมัครทางไปรษณีย์…

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน 26 อัตรา…

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน 26 อัตรา วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สมัครออนไลน์…

ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน จํานวน 23 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2…

ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน จํานวน 23 อัตรา วุฒิ ม.6 - ปวช. รายได้ 480 - 1,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ถึง…

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับพนักงานราชการ 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 –…

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา ทั่วประเทศ วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.…

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 72 อัตรา…

สปก.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 72 อัตรา วุฒิ ปวส ปริญญาตรี…

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18…

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 70 อัตรา วุฒิ ปวช สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 - 26…

เทศบาลเมืองศรีราชา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา 18-31 กรกฎาคม…

เทศบาลเมืองศรีราชา ชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา งานไม่จำกัดวุฒิ ปวช ปริญญาตรี…

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา…

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา วุฒิ  ปวส ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง…