www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 75 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง…

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 75 อัตรา วุฒิ ป.6ขึ้นไป อายุ 20-50…

ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 49 อัตรา ตั้งแต่วันที่…

ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 49 อัตรา วุฒิ ม.3 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11-17…

โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-30…

โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 30 อัตรา วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช ปวสปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง…

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 72 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-30 สิงหาคม…

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 72 อัตรา วุฒิ ป.6 ม.3 ม.6 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13-30 สิงหาคม 2562…

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่…

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา กรุงเทพ ภาคตะวันออก ภาคใต้ วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช ปวส…

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครพนักงานและลูกจ้างประจํา 184 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 –…

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครพนักงานและลูกจ้างประจํา 184 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6 ปวช-ปวส ปริญญาตรี-โท ตั้งแต่วันที่ 8 - 26…

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 104 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5…

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 104 อัตรา วุฒิ ปวช ปริญญาตรี สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 14…

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1…

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 28 อัตรา วุฒิ ปวส ปริญญาตรี รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1…

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 23 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา…

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 210 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24…

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 210 อัตรา วุฒิปริญญาตรี สมัครทางอินเตอร์เน็ต…