www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 20 เปิดรับสมัครคัดเลือก “ผู้ช่วยครู” 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-28 พย.61

- Advertisement -

โรงเรียน อบจ เมืองภูเก็ต เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา ในตําแหน่ง “ผู้ช่วยครู” โดยมีระยะเวลาจ้าง 2 ภาคเรียน  เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต จํานวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-28 พฤศจิกายน 2561

หางานในภูเก็ตคลิ๊กที่นี่!


โรงเรียน อบจ เมืองภูเก็ต ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยครู จํานวน 20 อัตรา

1. สาขาวิชาเอกปฐมวัย 8 อัตรา

2. สาขาวิชาประถมศึกษา 2 อัตรา

3. สาขาวิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา

4. สาขาวิชาเอคณิตศาสตร์ 4 อัตรา

5. สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

6. สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 2 อัตรา

7. สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา 1 อัตรา

8. สาขาวิชาเอกดนตรี (สอนดุริยางค์) 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน โดยนับวันทํางาน 22 วัน เท่ากับ 1 เดือน หรือ 681.81 บาท/วัน  (กรณีทํางานไม่ครบเดือน 22 วัน) ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกินคราวละ 2 ภาคเรียน

วุฒิปริญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

(๑)ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียน

(๒) ปฏิบัติหน้าที่สอนตามสาขาวิชา อย่างน้อย ๔ ชั่วโมง/วัน หรือ ๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ และกิจกรรมสอนเสริม ๒ ชั่วโมง/วัน หรือ ๑๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ และตรวจงาน/เตรียมการสอน ๒ ชั่วโมง/วัน หรือ ๑๐ ชั่วโมง/สัปดาห์

(๓)จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

(๔)ปฏิบัติงานด้วยตนเอง ไม่สามารถมอบหมายตัวแทน หรือผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนได้

(๕)ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตัดสินผลการเรียนของนักเรียนในวิชาที่สอน ตามระเบียบฯ

(๖)ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสรรหา สามารถขอรับใบสมัคร หรือดาวโหลด เอกสารได้ที่เว็บไซต์ โรงเรียน อบจ เมืองภูเก็ต www.ppaomuangphuket.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ด้วยตนเอง ได้ที่ห้องธุรการ อาคารอเนกประสงค์และยิมเนเซี่ยม ชั้น 1 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ระหว่างวันที่ 21-28 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30- 16.30 น. ในวัน เวลาราชการ

โรงเรียน อบจ เมืองภูเก็ต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน และทางเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้

ใบประกาศรับสมัคร

**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**อ่านข่าวสมัครงานเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ยังหางานไม่ได้! ต้องการข่าวงานเฉพาะในจังหวัดที่ต้องการ กรุณาทิ้งข้อความ ไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์ ระบุจังหวัด พร้อมอีเมลติดต่อ” เมื่อมีข่าวใหม่ในจังหวัดของท่าน ทางทีมงานจะส่งไปให้โดยตรงครับ

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -