www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2562

- Advertisement -

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 53 อัตรา วุฒิ ป.6 และ ม.3  สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2562

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

 

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว อัตราค่าจ้าง วันละ 300  บาทดังนี้

 

1. พนักงานประจําตึก จํานวน 26 อัตรา

วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ุ6

อายุตั้งแต่ 18 – 45 ปี นับถึงวันปิดสมัคร

 

2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จํานวน 27 อัตรา

วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3

อายุตั้งแต่ 18 – 40 ปี นับถึงวันปิดสมัคร

 


การรับสมัคร   ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ชั้น 9 อาคารสนันสนุนบริการ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 6 – 22 สิงหาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-5621-9897  มีค่าธรรมเนียมการสมัคร ตำแหน่งละ 50  บาท

ที่อยู่ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  43 ถนนอรรถกวี ตำบาลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์: 056-219888

 

หลักฐานการสมัคร

 หลักฐานที่ต้องนํามายื่นพร้อมกับใบสมัครคัดเลือก

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว  3 รูป 

2. สำเนาวุฒิการศึกษาหรือระเบียนการศึกษาที่แสดงว่ามีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่สมัคร  

3. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ

4. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ

5. ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไว้ไม่เกิน 1 เดือน จํานวน 1 ฉบับ

6. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครไม่ตรงกัน)

 


โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่


รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

- Advertisement -

- Advertisement -