www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

แฉเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ผอ.คลังดับเครื่องชนนายกเทศมนตรี หลังต้องติดหนี้แทน 11 ล้านบาท

- Advertisement -

แฉเทศบาลตำบลน้ำก่ำ นางนภัทร นิรัตโยธิน ผอ. คลัง เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม อัดคลิปเผยแพร่ถึงการที่ตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกนายกฯ กลั่นแกล้ง

แฉเทศบาลตำบลน้ำก่ำ

โดยก่อนหน้าที่นางนภัทร จะเปิดโปง ปรากฏว่าได้มีหนังสือด่วนที่สุด จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 (อุบลฯ) ที่ ตผ 0047 อบ/0384 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ถึงนายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำและผู้มีอำนาจหน้าที่  เรื่องตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ โดยอ้างถึงสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม (สตว.ฯ) ตรวจสอบพบการใช้จ่ายงบประมาณฯ เพียงวันที่ 30 ก.ย.58 นั้น ดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และตามวัตถุประสงค์ ทำให้เทศบาลฯได้รับความเสียหาย รวม 4 ประเด็น คือ

ประเด็นแรก ใช้จ่ายงบประมาณอุดหนุน รวมเป็นเงินกว่า 11 ล้านบาท ซึ่งมีเงินต้องส่งคืนหลายโครงการ ทั้งเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เงินฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ หรือเงินเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯลฯ  และยังพบว่ามีการนำเงินเบี้ยผู้สูงอายุกับคนพิการไปใช้ผิดประเภทอีกด้วย

ประเด็นที่ 2 มีการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญากับบุคคลที่ไม่เคยเป็นคู่สัญญากับเทศบาลฯ และยังเป็นคนที่ไม่มีอาชีพขายหรือรับจ้างทำงานมาก่อน ตรวจเจอลักษณะเช่นนี้ถึง 13 ราย

ประเด็นที่ 3 เบิกจ่ายเงินค่าซ่อมถนนลูกรัง โดยมีผู้รับจ้างซ้ำรายที่ไม่มีอาชีพดังกล่าว โดยไม่มีการทำงานจริง และ

ประเด็นที่ 4 เทศบาลฯ จัดซื้อจัดจ้างโดยไม่มีการเผยแพร่ข่าวสาร การสอบราคาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์) กรมบัญชีกลาง เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการกำหนด

โดย สตง.ภาค 5 มีความเห็นว่าเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ทำให้ราชการได้รับความเสียหาย จึงแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้เกี่ยวข้องหลายคน มีจำนวน 3 คน ที่ถูกระบุเข้าไปเกี่ยวข้องในทุกโครงการที่ส่อทุจริต คือ นายสุระธวิชญ์ ขันติญาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ นางนภัทร นิรัตโยธิน ผู้อำนวยการกองคลัง และ นายฉลอง จักรชุม ปลัดเทศบาลฯ ในท้ายหนังสือระบุให้แจ้งผลการดำเนินการไปยังสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 ทราบในทุกๆ 90 วัน เพื่อจะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงทราบต่อไป

ต่อมา นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผวจ.นครพนม มีหนังสือที่ 2533/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน นายสุระธวิชญ์ ขันติญาราษฎร์ นายกเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยมีนายธวัชชัย แท้เที่ยง ปลัดจังหวัดเป็นประธานการสอบสวน พร้อมด้วยกรรมการอีก4 คน

โดยขณะนี้ทางคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้ได้สรุปสำนวนเสนอให้แก่รัฐมนตรมหาดไทยพิจารณาสั่งการต่อไป

มีรายงานแจ้งเพิ่มเติมว่า มีผู้บริหารในเทศบาลตำบลน้ำก่ำที่ถูกสตง. ชี้มูลกล่าวโทษ คนหนึ่ง โวลั่นว่าไม่เกรงกลัวผู้ใด โดยอ้างว่ารู้จักทหารยศระดับนายพลหลายนาย ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณาอย่างกว้างขวางว่าผลการสอบสวนอาจจะไม่เป็นไปตามความเป็นจริง อาจมีการวิ่งเต้นช่วยเหลือกันได้

โดยก่อนหน้านี้ได้มีชาวบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ กว่า 200 รายออกมาประท้วงเคลื่อนไหวเรียกร้องให้เทศบาลตำบลน้ำก่ำจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยช่วยเหลือคนพิการ ที่ติดค้างไม่จ่ายมาเป็นเวลากว่าสองเดือน โดยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำก่ำอ้างว่าเงินไม่มา จึงไม่มีเงินจ่าย หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ สตง.จึงเข้าตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลน้ำก่ำจนพบการโกงอย่างมโหราฬตามมา

ผอ.กองคลังเทศบาลตำบลน้ำก่ำแฉรอบ 2 จัดเต็มๆ นายกเทศมนตรีจัดงบฯพิสดาร จัด 4 ล้านปรับภูมิทัศน์หาดโผล่กลางลำน้ำโขงหน้าแล้ง เมคตัวละครผันงบฯ เป็น “ลูกชาย”ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมฯรับงาน ทำแค่เผาหญ้าดันทราย น้ำโขงเอ่อท่วมหายเกลี้ยง เลี่ยงการตรวจสอบสตง.

หลังนางนภัทร นิรัตโยธิน ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม อัดคลิปเผยแพร่เปิดเผยถึงการที่ตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ถึงการที่ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับโครงการที่ไม่โปร่งใสของเทศบาลตำบลน้ำก่ำโดยเฉพาะการกู้เงินธนาคารเพื่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ จนทำให้เทศบาลเงินขาดบัญชีและติดค้างไม่จ่ายเงินสวัสดิการคนชราหลายเดือน โดยมีการอัดคลิปวิอิโอเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์หลังจากเธอต้องถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายในฐานะผู้เซนต์ค้ำประกันเงินกู้ที่มีปัญหาที่ไม่มีการก่อสร้างจริงสตง.สอบและธนาคารทวงหนี้เงินกู้

ล่าสุด นางนภัทร นิรัตโยธิน ได้อัดคลิปวิดิโอเผยแพร่เรื่องความไม่ชอบมาหากลในการใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลน้ำก่ำอีกรอบ โดยกล่าวหาว่านายสุระธวิชญ์ ขันติญาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำได้จัดงบประมาณ 2 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บริเวณหาดแห่ ที่เป็นหาดกลางลำแม่น้ำโขงที่ช่วงเวลาหน้าแล้งจะเป็นสันดอนทรายโผล่และมีประชาชนนิยมลงไปท่องเที่ยวเล่นน้ำ ว่าเป็นโครงการที่เล็งเห็นแต่แรกว่าไม่มีประโยชน์ แต่ยังดำเนินการทำโดยให้สภาวัฒนธรรมตำบล ที่มีลูกชายนายกเทศมนตรีเป็นประธานเป็นผู้ดำเนินการ โดยโครงการนี้แทบไม่มีการดำเนินการใดๆเลย นอกจากใช้รถปรับหน้าทราย และทำความสะอาดเผาพงหญ้า และเวลาเพียงไม่กี่เดือนน้ำโขงเอ่อขึ้นท่วมตามรอบฤดูกาลก็ไม่มีประโยชน์

นางนภัทร ตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้ทั้งที่รู้แต่แรกว่าเทศบาลดำเนินการไม่ได้แต่แรกเพราะหาดแห่ที่เป็นสันดอนทรายอยู่ในลำน้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติไม่เป็นพื้นที่สาธารณะที่เทศบาลจะใช้งบประมาณไปดำเนินการได้ และเป็นการเล็งเห็นผลแต่แรกว่าเป็นโครงการที่ยากต่อการตรวจสอบเพราะเมื่อระดับน้ำของแม่น้ำโขงสูงขึ้นก็จะท่วมโครงการการตามธรรมชาติ

โดยรูปแบบการบริหารงานของเทศบาลตำบลน่ำก่ำทำกันเป็นขบวนการ โดยนายกเทศมนตรีจะกีดกันการบริหารของผอ.กองคลัง ไม่ได้เซ็นเช็ค นักวิชาการคลังจะออกเช็คตามโพย ของ ผอ.กองช่าง และไม่เคยเสนอผ่านผอ.กองคลังโดยจะมีการออกเช็คให้กันเซ็นกันเอง ผอ.กองคลังถ้าจะต้องเซนเช็คก็จะต้องเป็นคนสุดท้ายที่มีการติ๊กรายชื่อมาแล้วและให้วางบนโต๊ะที่ไม่มีลิ้นชัก หลังจากนั้นนักวิชาการคลังจะเป็นคนเอาเช็คไปเก็บไว้ และโครงการปรับภูมิทัศน์หาดแห่ตามโครงการทั้งหมดรวม 4 ล้านบาท แต่มีคนนำมาให้ลงนามย้อนหลัง ตามงบ 2 ล้านบาทหลังจากเบิกจ่ายไปนานแล้ว เลยถ่ายเอกสารและติ้กไว้ในตัวจริง เมื่อวันที่ 11 พ.ค 2558 ส่วนอีกวงเงิน 2 ล้านบาทเป็นรายละเอียดที่ สตง.ตรวจสอบพบในโครงการเดียวกันจึงรวมเป็น 4 ล้านบาท

แฟ้มดราม่า ถวายฎีการ้องทุกข์ ในหลวงรัชกาลที่ 10 หลังโดนบีบไล่ออกจากที่ทำมาหากิน

อ่านข่าวสมัครงานเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -