www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เส้นทางปั่น Bike อุ่นไอรัก ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 9 เส้นทาง พร้อมเปิดลงทะเบียนทั่วประเทศ

- Advertisement -

เส้นทางปั่น Bike อุ่นไอรัก ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 9 เส้นทาง พร้อมเปิดเว็บไซต์ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ

ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม

โดยในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” จากนั้น จะทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต – สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางไปกลับ 39 กิโลเมตร โดยประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมโดยเสด็จ ในขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ผ่านสายน้ำและคูคลองสำคัญต่าง ๆ ตลอดจนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การบริหารจัดการน้ำคลองลัดโพธิ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมแสดงพลังในการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และร่วมรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัยจราจร

จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” พร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 15.00 น. ตามเส้นทางที่กำหนด โดยสามารถลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ได้ทางเว็บไซต์ www.bikeunairak2018.com หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตในกรุงเทพ ฯ และศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 111

*ประชาชนสามารถเข้าร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ได้ใน 9 เส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนิน รายละเอียดดังนี้

Bike อุ่นไอรัก

ลงชื่อร่วมกิจกรรมคลิ๊กที่นี่ (เปิดวันที่ 19 พย. 61)

เส้นทางปั่น Bike อุ่นไอรัก ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

ขบวนปั่นจักรยานลานคนเมือง จำนวน 8,000 คน ระยะทาง 4.2 กม. (เฉพาะลงทะเบียนแบบกลุ่ม “ครอบครัว” เท่านั้น)
 • จุดปั่นจักรยาน : เริ่มต้นที่ลานคนเมือง – อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย – แยกผ่านพิภพลีลา – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร – ศาลหลักเมือง – ถนนหน้าพระลาน – ถนนมหาราช – ถนนท้ายวัง – ถนนเจริญกรุง – แยกถนนอุณากรรณ – สิ้นสุดที่ลานคนเมือง
 • จุดลงทะเบียนรายงานตัว : ณ ศาลาว่าการ กทม. ตั้งแต่เวลา 06.00 – 08.00 น.
 • เริ่มปั่น : ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
 • จุดแวะชม : เสาชิงช้า, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, ท่าราชวรดิษฐ และสวนสราญรมย์
ขบวนปั่นจักรยานลานคนเมือง
เส้นทางปั่น ขบวนปั่นจักรยานลานคนเมือง จำนวน 8,000 คน ระยะทาง 4.2 กม. (เฉพาะลงทะเบียนแบบกลุ่ม “ครอบครัว” เท่านั้น)

ขบวนปั่นจักรยานสนามม้านางเลิ้ง 1 จำนวน 10,000 คน ระยะทาง 16.2 กม.

 • จุดปั่นจักรยาน : เริ่มต้นที่สนามม้านางเลิ้ง (หน้ากองสลากเก่า) – แยกมิสกวัน – แยกผ่านพิภพลีลา – แยกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน – แยก S.A.B. – สะพานพระปกเกล้า – แยกบ้านแขก – ถนนอิสรภาพ – ถนนท่าดินแดง – สะพานพุทธ – ถนนมหาราช – ถนนหน้าพระธาตุ – ถนนเจ้าฟ้า – ถนนราชดำเนินกลาง – แยกผ่านฟ้า – ถนนนครสวรรค์ – สะพานเทวกรรมรังรักษ์ – สิ้นสุดที่สนามม้านางเลิ้ง
 • จุดลงทะเบียนรายงานตัว : ณ สนามม้านางเลิ้ง เวลา 10.00 – 13.00 น.
 • เริ่มปั่น : ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ขบวนปั่นจักรยานสนามม้านางเลิ้ง 1
เส้นทางปั่น ขบวนปั่นจักรยานสนามม้านางเลิ้ง 1 จำนวน 10,000 คน ระยะทาง 16.2 กม.

ขบวนปั่นจักรยานสนามม้านางเลิ้ง 2 จำนวน 12,000 คน ระยะทาง 6.2 กม.

 • จุดปั่นจักรยาน : เริ่มต้นที่สนามม้านางเลิ้ง (แยกพาณิชยการ) – แยกผ่านพิภพลีลา – สะพานพระปิ่นเกล้า – แยกอรุณอมรินทร์ – สะพานพระราม 8 – แยกวิสุทธิกษัตริย์ – แยก จปร. – แยกมิสกวัน – สิ้นสุดที่สนามม้านางเลิ้ง
 • จุดลงทะเบียนรายงานตัว : ณ สนามม้านางเลิ้ง เวลา 10.00 – 13.00 น.
 • เริ่มปั่น : ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ขบวนปั่นจักรยานสนามม้านางเลิ้ง 2
เส้นทางปั่น ขบวนปั่นจักรยานสนามม้านางเลิ้ง 2 จำนวน 12,000 คน ระยะทาง 6.2 กม.

ขบวนปั่นจักรยานสนามหลวง จำนวน 20,000 คน ระยะทาง 11 กม.

 • จุดปั่นจักรยาน : เริ่มต้นที่สนามหลวง – แยกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน – แยก S.A.B. – สะพานพระปกเกล้า – แยกบ้านแขก – ถนนอิสรภาพ – ถนนท่าดินแดง – สะพานพุทธ – ถนนมหาราช – ถนนหน้าพระธาตุ – สิ้นสุดที่สนามหลวง
 • จุดลงทะเบียนรายงานตัว : ณ สนามหลวงบริเวณสนามหญ้า ตรงข้าม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวลา 10.00 – 13.00 น.
 • เริ่มปั่น : ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ขบวนปั่นจักรยานสนามหลวง
เส้นทางปั่น ขบวนปั่นจักรยานสนามหลวง จำนวน 20,000 คน ระยะทาง 11 กม.

ขบวนปั่นจักรยานโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน 4,000 คน ระยะทาง 20.6 กม.

 • จุดปั่นจักรยาน : เริ่มต้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า – แยกพระประแดง – (กลับรถ) ซอยสุขสวัสดิ์ 47 – แยกพระประแดง – สิ้นสุดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • จุดลงทะเบียนรายงานตัว : ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เวลา 10.00 – 13.00 น.
 • เริ่มปั่น : ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ขบวนปั่นจักรยานโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
เส้นทางปั่น ขบวนปั่นจักรยานโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน 4,000 คน ระยะทาง 20.6 กม.

ขบวนปั่นจักรยานใต้สะพานตากสิน จำนวน 5,000 คน ระยะทาง 23.2 กม.

 • จุดปั่นจักรยาน : เริ่มต้นที่ใต้สะพานตากสิน – แยกพระประแดง – (กลับรถ) ซอยสุขสวัสดิ์ 47 – แยกตากสิน – สิ้นสุดที่ใต้สะพานตากสิน
 • จุดลงทะเบียนรายงานตัว : ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ (ใต้สะพานตากสิน) เวลา 10.00 – 13.00 น.
 • เริ่มปั่น : ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ขบวนปั่นจักรยานใต้สะพานตากสิน
เส้นทางปั่น ขบวนปั่นจักรยานใต้สะพานตากสิน จำนวน 5,000 คน ระยะทาง 23.2 กม.

ขบวนปั่นจักรยานถนนอินทรพิทักษ์ (ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) จำนวน 15,000 คน ระยะทาง 24.3 กม.

 • จุดปั่นจักรยาน : เริ่มต้นที่วงเวียนใหญ่ – แยกพระประแดง – (กลับรถ) ซอยสุขสวัสดิ์ 47 – แยกพระประแดง – สิ้นสุดที่วงเวียนใหญ่
 • จุดลงทะเบียนรายงานตัว : ณ หน้าประตูทางเข้า ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เวลา 10.00 – 13.00 น.
 • เริ่มปั่น : ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ขบวนปั่นจักรยานถนนอินทรพิทักษ์ (ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)
เส้นทางปั่น ขบวนปั่นจักรยานถนนอินทรพิทักษ์ (ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) จำนวน 15,000 คน ระยะทาง 24.3 กม.

ขบวนปั่นจักรยานพระประแดงอาเขต จำนวน 15,000 คน ระยะทาง 23.7 กม.

 • จุดปั่นจักรยาน : เริ่มต้นที่พระประแดงอาเขต – แยกมไหศวรรย์ – แยกท่าพระ – วงเวียนใหญ่ – แยกพระประแดง – (กลับรถ) ซอยสุขสวัสดิ์ 47 – สิ้นสุดที่พระประแดงอาเขต
 • จุดลงทะเบียนรายงานตัว : ณ ลานกิจกรรมพระประแดงอาเขต เวลา 10.00 – 13.00 น.
 • เริ่มปั่น : ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ขบวนปั่นจักรยานพระประแดงอาเขต
เส้นทางปั่น ขบวนปั่นจักรยานพระประแดงอาเขต จำนวน 15,000 คน ระยะทาง 23.7 กม.

ขบวนปั่นจักรยานโกดังศุภนาวากรุ๊ป จำนวน 11,000 คน ระยะทาง 23 กม.

 • จุดปั่นจักรยาน : เริ่มต้นที่โกดังศุภนาวากรุ๊ป – แยกพระประแดง – โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า – วงเวียนใหญ่ (วนกลับ) – โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า – แยกพระประแดง -สิ้นสุดที่โกดังศุภนาวากรุ๊ป
 • จุดลงทะเบียนรายงานตัว : ณ บ.ศุภนาวา เวลา 10.00 – 13.00 น.
 • เริ่มปั่น : ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
 • ขบวนปั่นจักรยานโกดังศุภนาวากรุ๊ป
  เส้นทางปั่น ขบวนปั่นจักรยานโกดังศุภนาวากรุ๊ป จำนวน 11,000 คน ระยะทาง 23 กม.

  จุดปั่นจักรยาน : เริ่มต้นที่โกดังศุภนาวากรุ๊ป – แยกพระประแดง – โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า – วงเวียนใหญ่ (วนกลับ) – โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า – แยกพระประแดง -สิ้นสุดที่โกดังศุภนาวากรุ๊ป

 • จุดลงทะเบียนรายงานตัว : ณ บ.ศุภนาวา เวลา 10.00 – 13.00 น.
 • เริ่มปั่น : ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

การประกันภัย

    บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอพระราชทาน ทูลเกล้าฯ ถวายกรมธรรม์ประกันภัยประเภท PA เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุ (กลุ่ม) โดยไม่คิดค่าเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ กรมธรรม์ มีรายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองดังนี้

 • ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง เป็นนักปั่นจักรยานที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก ไว้กับคณะผู้จัดงาน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ร่วมปั่นจักรยาน (ตามรายชื่อ พร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนที่แจ้งให้ทราบ)
 • ระยะเวลาคุ้มครอง วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น. ถึง 10 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น.
 • ขอบเขตความคุ้มครอง ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ภายในวันที่จัดกิจกรรม โดยเกิดขึ้นระหว่างการปั่นจักรยานขณะร่วมกิจกรรม ภายในเส้นทางที่คณะผู้จัดงานกำหนด และต้องเป็นพื้นที่ที่กำหนดจัดงาน ภายในราชอาณาจักรไทย ระหว่างเวลา เริ่มพิธี จนเสร็จพิธี ตามกำหนดการของแต่ละพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรไทย
 • เงื่อนไขความคุ้มครอง
  • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ. 1) บริษัทฯ จะชดใช้สินไหมเต็มทุนประกันภัย จำนวน 500,000 บาท/คน
  • ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากการร่วมกิจกรรม บริษัทฯ จะชดใช้สินไหมทดแทน จำนวน 50,000 บาท/คนในการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง

รายละเอียดการประกันภัยคลิ๊กที่นี่

ที่มาจากเว็บไซต์ อุ่นไอรัก 2018

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

 ยังหางานไม่ได้!
ต้องการข่าวงานเฉพาะในจังหวัดที่ต้องการ กรุณาทิ้งข้อความ ไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์ ระบุจังหวัด พร้อมอีเมลติดต่อ” เมื่อมีข่าวใหม่ในจังหวัดของท่าน ทางทีมงานจะส่งไปให้โดยตรงครับ

กดรับแจ้งเตือนข่าวสมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผล วงกว้างทั่วไทย! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -