www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน 521 อัตรา 12 มี.ค.-1 เม.ย.62

- Advertisement -

สตช.เปิดสอบ ตำรวจชั้นประทวน 62 จำนวน 521 อัตรา วุฒิ ม.6 ปวช. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 12 มี.ค.-1 เม.ย.62

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเราคลิ๊กที่นี่

เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่


สตช.เปิดสอบ ตำรวจชั้นประทวน 62 จำนวน 521 อัตรา

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 521 อัตรา
ประกาศรับสมัครฯ (วันที่ 4 มี.ค. 62)

รับสมัคร (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. – 1 เม.ย. 62)

1.กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) จำนวน 162 อัตรา

กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่บัญชี และหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานด้านบัญชี)
– รับเพศชายหรือเพศหญิง- อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)- รับวุฒิ ปวช. ทางบัญชี เท่านั้น
โทรศัพท์ 0 2941 3162, 0 2941 1928 และ 0 2941 2698


2.สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) จำนวน 100 อัตรา

กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ
– รับเพศชายหรือเพศหญิง- อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

– รับวุฒิ ม.6/ปวช. ทุกสาขา

โทรศัพท์ 0 2205 1060-3


3.สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) จำนวน 125 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค
1. ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสารและหน้าที่พนักงานวิทยุ จำนวน 90 อัตรา
– รับเพศชายหรือเพศหญิง- อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)- รับวุฒิ ปวช. ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือช่างโทรคมนาคม

2. ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องพิวเตอร์ จำนวน 15 อัตรา
– รับเพศชายหรือเพศหญิง- อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)- รับวุฒิ ปวช. ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างวิทยุและโทรคมนาคม หรือคอมพิวเตอร์

3. ทำหน้าที่พลขับ จำนวน 20 อัตรา
– รับเพศชาย- อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)- รับวุฒิ ปวช. ทุกสาขา- ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์

โทรศัพท์ 0 2205 1526


4.กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) จำนวน 134 อัตรา

กลุ่มสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่ดับเพลิง
– รับเพศชาย- อายุ 18 – 27 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
– รับวุฒิ ปวช. ทุกสาขา
โทรศัพท์ 0 2279 9520 – 34 ต่อ 51113 และ 51106

เว็บไซต์กองการสอบ 

เปิดสอบ ตำรวจชั้นประทวน 62
ตารางเทียบวุฒิ


กําหนดการ ปิดสอบ ตำรวจชั้นประทวน 62 

ประกาศรับสมัครวันที่ 4 มี.ค. 62

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 12 มี.ค. – 1 เม.ย. 62

สอบข้อเขียนวันที่ 26 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ วันที่ 9 ส.ค. 62

รับสมัครทางเว็บไซต์

www.policeadmission.org

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ตำรวจชั้นประทวน 62 (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
เปิดสอบ ตำรวจชั้นประทวน 62

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

 

- Advertisement -

- Advertisement -