www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครบุคคล สอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานจ้าง 39 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ธค. 61

- Advertisement -

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครบุคคล สอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 39 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561

หางานในภาคอีสานคลิ๊กที่นี่


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  39 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ 34 อัตรา 

1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 6 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี

2. ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี

3. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี

4. ผู้ช่วยสถาปนิก 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี

5. ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี

6.ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี

7. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี

8. ผู้ช่วยนักการแพทย์แผนไทย 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี

9. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี

10. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (งานศูนย์บริการทางการแพทย์) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี

11. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี

12. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (งานกีฬาและนันทนาการ) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี

13. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

14. พนักงานดับเพลิง 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท ไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์ด้านนี้พร้อมใบรับรอง 5 ปี

15. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

16. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาบัญชี การขาย

17.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาบัญชี และที่เกี่ยวข้อง

18. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 1 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาบัญชี และที่เกี่ยวข้อง

19. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาบัญชี และที่เกี่ยวข้อง

 

พนักงานจ้างทั่วไป 5 อัตรา

18. งานบริหารโรงเรียน ฝ่ายกิจการโรงเรียน สำนักงานการศึกษา  1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ไม่จำกัดวุฒิ

19. งานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการศึกษา 2 อัตรา เงินเดือน 9,000บาท ไม่จำกัดวุฒิ

20. คนงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท  ไม่จำกัดวุฒิ

21. ภารโรง 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ไม่จำกัดวุฒิ

 


การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ในวัน และเวลาราชการ  และ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ. สำนักงาน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด

2. ใบสมัครพร้อม รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป

3. ใบรับรองแพทย์ 1 ชุด

4. สําเนาหลักฐานการศึกษา 1 ชุด

5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล หลักฐานทางการเป็นทหาร สำหรับผู้ชาย (ถ้ามี)

ให้รับรองสำเนาด้วยลายมือชื่อทุกหน้าเอกสาร


ดาวน์โหลดประกาศไฟล์รับสมัครงานได้ที่นี่


**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -