www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครพนักงานจ้าง 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-20 สิงหาคม 2562

- Advertisement -

เทศบาลนครแหลมฉบัง  ชลบุรี รับสมัคพนักงานจ้าง 48 อัตรา  ไม่จำกัดวุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9-20 สิงหาคม 2562

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

 

เทศบาลนครแหลมฉบัง  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ   

1. พนักงานขับรถยนต์ 6 อัตรา

ไม่จำกัดวุฒิ

มีทักษะเหมาะสมกับตำแหน่ง  มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล

เงินเดือน 9,400 บาท

 

2. พนักงานดับเพลิง  1 อัตรา

ไม่จำกัดวุฒิ

มีทักษะและความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง

มีประสบการณ์ในการทำงานด้านระงับอัคคีภัย อย่างน้อย 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน

เงินเดือน 9,400 บาท

 

3. พนักงานวิทยุ  1 อัตรา

ไม่จำกัดวุฒิ

มีทักษะและความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง

มีประสบการณ์ในการทำงานด้านรับ-ส่งข่าวสารทางราชการ อย่างน้อย 5 ปี  และที่เกี่ยวข้องกับโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน

เงินเดือน 9,400 บาท

 

4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 1 อัตรา

วุฒิ ปวช. ขึ้นไปทุกสาขา

เงินเดือน 9,400 -15,000 บาท 

 

5. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 3 อัตรา

วุฒิ ปวช. ขึ้นไปทุกสาขา

เงินเดือน 9,400 -15,000 บาท 

 

6. ผู้ช่วยสถาปนิก 2 อัตรา

วุฒิ ปวช. ขึ้นไปทุกสาขา

เงินเดือน 9,400 -15,000 บาท 

 

7. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาv3 อัตรา

ไม่จำกัดวุฒิ

มีทักษะเหมาะสมกับตำแหน่ง  มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ประเภท 2

เงินเดือน 9,400 บาท

 

8. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา

วุฒิ ปวช. ขึ้นไปทุกสาขา

เงินเดือน 9,400 -15,000 บาท 

 

9. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

วุฒิ ปวช. ขึ้นไปทุกสาขา

เงินเดือน 9,400 -15,000 บาท 

 

10. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

วุฒิ ปวช. ขึ้นไปทุกสาขา

เงินเดือน 9,400 -15,000 บาท 

 

11. ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 1 อัตรา 

วุฒิ ปวช. ขึ้นไปทุกสาขา

เงินเดือน 9,400 -15,000 บาท 

 

12. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา

วุฒิ ปวช. ขึ้นไปทุกสาขา

เงินเดือน 9,400 -15,000 บาท 

 

13 คนงาน 20 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท

ไม่จำกัดวุฒิ

 

14. พนักงานเทศก็จ2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท

ไม่จำกัดวุฒิ

 

15. ภารโรง 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท

ไม่จำกัดวุฒิ

 

16. นักการ 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท 

ไม่จำกัดวุฒิ

 

17. คนสวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท 

ไม่จำกัดวุฒิ


การรับสมัคร   ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ตั้งแต่วันที่ 9-20 สิงหาคม 25ุ62 ในวันและ เวลาราชการ โทร.0-3240-0808

ที่อยู่  เทศบาลนครแหลมฉบัง  99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230  โทร.0-3840-0808-19

 

หลักฐานการสมัคร

 หลักฐานที่ต้องนํามายื่นพร้อมกับใบสมัครคัดเลือก

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว  1 รูป ไม่สวมแว่นตา เว้นแต่แว่นสายตา 

2. สำเนาวุฒิการศึกษาหรือระเบียนการศึกษาที่แสดงว่ามีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่สมัคร  

3. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ

4. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ

5. ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไว้ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ

7. หนังสือยินยอมให้ทำการสมัครจากต้นสังกัด

8. ใบอนุญาตขับขี่รถตามกฎหมาย

9. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครไม่ตรงกัน)

10. สำเนาใบรับรองการทำงาน  5 ปีจากหน่วยงาน สำหรับตำแหน่งที่ต้องใช้


โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่


รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

- Advertisement -

- Advertisement -