www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลนครยะลา เปิดรับสมัครงาน เป็นพนักงานจ้าง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-13 พฤศจิกายน 2561

- Advertisement -

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

เทศบาลนครยะลา เปิดรับสมัครงาน หาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจําปีงบประมาณ 2562 จำนวน 26 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ สํานักปลัดเทศบาล สํานักการช่าง และสํานักการศึกษาเทศบาลนครยะลา  ตั้งแต่วันที่ 5-13 พฤศจิกายน 2561

**สงสัยส่วนไหนกรุณาถามทิ้งไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านใต้ของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบภายหลัง และแจ้งกลับไปครับ**

(คลิ๊กโหลดรายละเอียดเอกสารประกาศสมัครงาน)

เทศบาลนครยะลา เปิดรับสมัครงาน

๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร

๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ

(๑) ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จํานวน ๒ อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สัตว์แพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการ ศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

๑.๒ พนักงานจ้างทั่วไป (ไม่จํากัดวุฒิ) เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

(๑) ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน  3 อัตรา

(๒) ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ํา จํานวน 1 อัตรา

(๓) ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ตรวจการณ์ จํานวน 2 อัตรา

(๔) ตําแหน่งพนักงานดับเพลิง จํานวน 5 อัตรา

(๕) ตําแหน่งผู้ช่วยช่างอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 อัตรา

(5) ตําแหน่งคนสวน จํานวน 1 อัตรา

(๗) ตําแหน่งคนงาน จํานวน 11 อัตรา

 

๒. ระยะเวลาการจ้าง

๒.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ มีกําหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 2 ปี

๒.๒ พนักงานจ้างทั่วไป มีกําหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 5 เดือน

 

คุณสมบัติ

  • มีสัญชาติไทย
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
  • คุณสมบัติอื่นๆ ดูรายละเอียดในเอกสารประกาศรับสมัคร

กําหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานเทศบาลนครยะลา ระหว่างวันที่ 5 – 13 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครยะลา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

เทศบาลนครยะลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ผู้สนใจจะสมัครเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สามารถสอบถาม รายละเอียดและติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครยะลา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดการประกาศรับสมัคร

สำนักงานเทศบาลนครยะลา 
10 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทร: 073-223666 แฟกซ์ : 073-215675

ที่มาเว็บไซต์เทศบาลนครยะลา

อ่านข่าวสมัครงานเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่


ยังหางานไม่ได้!
ต้องการข่าวงานเฉพาะในจังหวัดที่ต้องการ กรุณาทิ้งข้อความ ไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์ ระบุจังหวัด พร้อมอีเมลติดต่อ” เมื่อมีข่าวใหม่ในจังหวัดของท่าน ทางทีมงานจะส่งไปให้โดยตรงครับ

กดรับแจ้งเตือนข่าวสมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผล วงกว้างทั่วไทย! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -