www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

เทศบาลตำบลกะรน ภูเก็ต เปิดรับงาน สรรหาพนักงานจ้าง จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2561

- Advertisement -

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

เทศบาลตำบลกะรน อำเภอเมือง ภูเก็ต เปิดรับสมัครงาน สรรหาพนักงานจ้าง จำนวน 13 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ ปวส ปริญญาตรี อายุ 18-60 ปี เปิดสมัครตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2561

หางานในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่


เทศบาลตำบลกะรน เปิดรับงาน สรรหาพนักงานจ้าง จำนวน 13 อัตรา  

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน  4   อัตรา

สำนักปลัดเทศบาล

งานการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ผ่านวิชาการคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมจากภาครัฐไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ต้องมีหนังสือรับรอง) เงินเดือน 11,500 บาท + ค่าครองชีพ 1,785 บาท

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ผ่านวิชาการคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมจากภาครัฐไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ต้องมีหนังสือรับรอง)

เงินเดือน 11,500 บาท + ค่าครองชีพ 1,785 บาท

กองช่าง

งานสถาปัตยกรรม ผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา 

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาสถาปัตยกรรม

เงินเดือน 15,000 บาท

งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสียผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สุขภาพ วิศกรรมสิ่งแวดล้อม

เงินเดือน 15,000 บาท


พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  9  อัตรา 

ไม่จำกัดวุฒิ เงินเดือน 9,000 บาท + ค่าครองชีพ 1,000 บาท

สำนักปลัดเทศบาล

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานวิทยุสื่อสาร จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา

กองช่าง

งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลกะรน อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 076-330-186 ต่อ 1005 (งานการเจ้าหน้าที่)

ดาวน์โหลดประกาศฉบับเต็มได้ที่นี่

เทศบาลตำบลกะรน จังหวัดภูเก็ต

1 ถ.กะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
โทร. 076-330186 โทรสาร. 076-330189

 
<

อ่านข่าวสมัครงานเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่


ยังหางานไม่ได้!
ต้องการข่าวงานเฉพาะในจังหวัดที่ต้องการ กรุณาทิ้งข้อความ ไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์ ระบุจังหวัด พร้อมอีเมลติดต่อ” เมื่อมีข่าวใหม่ในจังหวัดของท่าน ทางทีมงานจะส่งไปให้โดยตรงครับ

กดรับแจ้งเตือนข่าวสมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผล วงกว้างทั่วไทย! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -