www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง 106 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562

- Advertisement -

องค์การเภสัชกรรม (งานเขตกรุงเทพ รังสิต) รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง 106 อัตรา วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี-โท สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเราคลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  


องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง

1. พนักงาน จํานวน 27 อัตรา – สามารถจําแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี้ วุฒิการศึกษา จํานวน/อัตรา – ปริญญาโท 1 อัตรา – ปริญญาตรี 3 อัตรา – ปวส. 13 อัตรา – ปวช. 10 อัตรา

2.ลูกจ้างประจํา จํานวน 46 คน – สามารถจําแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี้ วุฒิการศึกษา จํานวน/คน – ปริญญาตรี 13 อัตรา – ปวส. 6 อัตรา – ปวช. 5 อัตรา – ม.3/ม.6 22 อัตรา

3.ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 30 ก.ย.63) จํานวน 33 คน

– ปวส. 6 อัตรา

– ปวช. 27 อัตรา

ดูรายละเอียดแต่ละตำแหน่งคลิ๊กที่นี่

วุฒิการศึกษา อัตราเงินเดือนและตําแหน่งแรกบรรจุ อัตราเงินเดือน (บาท)

– ปริญญาโท 21,250 บาท

– ปริญญาตรี 16,830 บาท

– ปวส. 13.410 บาท

– ปวช. 11,350 บาท

– ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) 10,740 บาท

– ม.3/ม.6 10, 150 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิปริญญาตรี-โท อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

วุฒิ ม.3 – วุฒิปวส. อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร


การรับสมัคร

องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม พ.ศ.2562 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ทางเวปไซค์ https://goo.thaijobjob.com/ และสามารถดู รายละเอียดตําแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่เวปไซค์ http://www.gpo.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” มีค่าสมัคร 270 บาท

องค์การเภสัชกรรมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 15.00 น. ทางเว็บไซต์ และบริเวณชั้น 1 อาคารอํานวยการ องค์การเภสัชกรรม

สําหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกกําหนดการสอบข้อเขียนวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

เอกสารหลักฐานที่ต้องนํามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบข้อเขียน

-หลักฐานการชําระเงิน

-บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายของเจ้าของบัตร

หากไม่นําหลักฐานมาแสดงให้ครบถ้วน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่


ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -