www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สํานักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่ 3-25 ธค.61

- Advertisement -

สํานักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา วุฒิ ปวช. ตั้งแต่วันที่ 3-25 ธันวาคม 2561

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  


สํานักงานศาลปกครอง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ชื่อตําแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

(๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา การบัญชี หรือสาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ ทางพาณิชยการ ทางเลขานุการ ทางการตลาด ทางการเงินและการธนาคาร ทางการจัดการ ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง และ

(๒) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่ไม่ต่ํากว่านี้ของสํานักงาน ก.พ. หรือที่สํานักงานศาลปกครองเคยจัดทดสอบ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ


การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://adminCourtthaijobjob.com หัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์” หรือ http://www.admincourt.go.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 – 25 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 16.30 น.

สํานักงานศาลปกครอง จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ทางเว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” หรือ http://www.admincourt.go.th ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการจะประกาศให้ทราบตามเว็บไซต์ ดังกล่าวข้างต้น

สําหรับหลักฐานแสดงตนในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง และในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) ให้ผู้สมัครสอบนําบัตรประจําตัว ประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่ายที่ชัดเจน และปรากฏชื่อ – นามสกุล และเลขประจําตัว ประชาชนที่ตรงตามใบสมัครสอบมาแสดงตนเท่านั้น


สํานักงานศาลปกครอง 

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0 2141 1111 

ดาวน์โหลดประกาศไฟล์รับสมัครงานได้ที่นี่


**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -