www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สํานักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2562

- Advertisement -

สํานักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 4 อัตรา วุฒิ ปวช ปริญญาตรี สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่


สํานักงานศาลปกครอง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา 

อัตราเงินเดือน 17,500 บาท

– ได้รับปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การพัฒนาซอฟแวร์ จาก สถาบันการศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง และ

– เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของสํานักงาน ก.พ.ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

 

2.นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านงานช่างคอมพิวเตอร์) บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,400 บาท

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคนิคคอมพิวเตอร์ และ

– เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. หรือที่สํานักงานศาลปกครองเคยจัดทดสอบไปแล้ว


การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com  เลือก “ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านงานช่างคอมพิวเตอร์) เลือก “ระบบสมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่อยู่ สํานักงานศาลปกครอง
120 หมู่ 3 ถนน แจ้งวัฒนะ
แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 02-141-1111

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -