www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สำนักงาน ปปช. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 78 อัตรา ตั้งแต่ 30 มค – 20 กพ.62

- Advertisement -

สำนักงาน ปปช. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 78 อัตรา วุฒิปริญญาตรี รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2562

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเราคลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่


สำนักงาน ปปช. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 78 อัตรา

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ จำนวน 28 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน จำนวน 50 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
– เป็นผู้สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือให้ความเห็นทางกฏหมาย ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
– เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://nacc.thaijobjob.com/มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร 430 บาท ประกาศรายชื่อ วันเวลา สถาณที่สอบ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

เอกสารอื่นๆ ดูได้จากไฟล์ประกาศรับสมัคร
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน

สำนักงาน ปปช. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ถนนสนามบินน้ำ) เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กทม. 10300 / ติดต่อ 0 2528 4800-01


ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -