www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562

- Advertisement -

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่


สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1. ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 – 16500 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11500 – 12650 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสูงกว่า


การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://nso.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สํานักงานสถิติแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ https://nso.thaijobjob.com/ หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน” หรือเว็บไซต์สํานักงานสถิติแห่งชาติ ที่ http://www.nso.go.th/ หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” ทั้งนี้ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ที่อยู่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

108 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

02 142 1234

โหลดไฟล์ประกาศที่นี่

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -