www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 14 อัตรา 27 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562

- Advertisement -

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 14 อัตรา วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นักวิชาการเงินและบัญชี (ส่วนกลาง) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

2.นักจัดการงานทั่วไป (ส่วนกลาง) 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ ศึกษาศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์

3. นิติกร (ส่วนกลาง) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์

4. ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (ส่วนภูมิภาค ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 2) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี นิติศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

5. ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 17) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี

"<yoastmark

6.เจ้าพนักงานธุรการ (ส่วนภูมิภาค ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 2 5 และ 11) 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพาณิชยกรรม/ บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ (ส่วนภูมิภาค ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 4 8 และ 13) 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพาณิชยกรรม/ บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (คนพิการ) 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา


การรับสมัครสอบ
สมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 330 บาท

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

563 ถนน นนทบุรี ตำบล บางกระสอ

อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทรศัพท์: 02 507 7000

ไฟล์ประกาศส่วนกลาง

ไฟล์ประกาศส่วนภูมิภาค

ไฟล์ประกาศตำแหน่งคนพิการ

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -