www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2562

- Advertisement -

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 9 อัตรา วุฒิ ปวส.ปริญญาตรี สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2562
รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่


สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

โหลดไฟล์ประกาศคลิกที่นี่

 

2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

โหลดไฟล์ประกาศคลิกที่นี่

3. นิติกรปฏิบัติการ 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

โหลดไฟล์ประกาศที่นี่


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://paladmof.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ที่อยู่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

14 ถนน พระรามที่ 6 แขวง สามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -