www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สพม.ขอนแก่น เขต 25 รับสมัครธุรการโรงเรียน จำนวน 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 พย.61

- Advertisement -

สพม ขอนแก่น เขต 25 รับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง งานธุรการโรงเรียน เพื่อช่วยเหลือ ข้าราชการครู เปิดรับจำนวน 44 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 12 พฤศจิกายน 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตามรายชื่อในประกาศ

หางานในขอนแก่นเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

สพม.ขอนแก่น เขต 25 รับสมัครงานธุรการโรงเรียน

ตำแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าจ้าง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ธุรการโรงเรียน
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 44 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (วุฒิ ม.6 สมัครไม่ได้)
  • เป็นผู้มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่งานธุรการโรงเรียน เพื่อลดภาระหน้าที่ ข้าราชการครู 

  • งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆรวมทั้งระบบ Smart Office
  • งานพัสดุจัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  • งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียน ข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูลการจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
  • งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่นการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการหรือติดต่อราชการ
  • งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัครคลิ๊กที่นี่) และยื่นใบสมัคร ณ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร ในพื้นที่ สพม.ขอนแก่น เขต 25 ได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 พฤศจิกายน 2561  สอบถามโทร.043-255-368-9 Fax:043-255-367

ปฎิทินการสมัคร งานธุรการโรงเรียน 

1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

2. รับสมัคร วันที่ 6 – 12 พฤศจิกายน 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

4. การดำเนินการคัดเลือก วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

5. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

6. ทำสัญญาจ้าง จะแจ้งให้จัดทำสัญญาจ้างเมื่อได้รับงบประมาณจัดสรร จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7. จัดส่งประกาศผลการคัดเลือกไปยัง ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

รายชื่อโรงเรียนที่เปิดรับสมัครงานธุรการโรงเรียน 

รายชื่อโรงเรียนขอนแก่น ธุรการโรงเรียนงานธุรการโรงเรียน

ที่มาเว็บไซต์ สพม เขต 25

อ่านข่าวสมัครงานเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!


รับแจ้งข่าวสารทาง Line คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -