www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สพป เชียงใหม่ เขต 6 รับสมัคร ธุรการโรงเรียน 49 อัตรา ตั้งแต่ 21-27 พย. 61

- Advertisement -

สพป เชียงใหม่ เขต 6 เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน 47 โรงเรียน จำนวน 49 อัตรา รับวุฒิ ปวช.ขึ้นไป ตั้งแต่ 21-27 พฤศจิกายน 2561 (สมัคร ณ โรงเรียนตามรายชื่อ) 

หางานในเชียงใหม่คลิ๊กที่นี่


สพป เชียงใหม่ เขต 6 เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน

ตำแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าจ้าง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ธุรการโรงเรียน
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 49 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ปริญาตรีสมัครได้ แต่ไม่รับวุฒิ ม.6
 • เป็นผู้มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ งานธุรการโรงเรียน 

 • งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ รวมทั้งระบบ Smart Office
 • งานพัสดุจัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 • งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียน ข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูลการจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
 • งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่นการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการหรือติดต่อราชการ
 • งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัคร หรือคลิ๊ก(ดาวน์โหลดใบสมัครคลิ๊ก) (บัตรประจำตัวและยื่นใบสมัคร ณ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร ในพื้นที่สพป เชียงใหม่ เขต 6 รับสมัครงาน ตั้งแต่ 21-27 พฤศจิกายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามที่เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครงาน สพป เชียงใหม่ เขต 6

 1. โรงเรียนบ้านแม่วาก จำนวน 1 อัตรา
 2. โรงเรียนบ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย จำนวน 1 อัตรา
 3. โรงเรียนบ้านนากลาง จำนวน 1 อัตรา
 4. โรงเรียนบ้านแม่มุ จำนวน 1 อัตรา
 5. รงเรียนบ้านปางหินฝน จำนวน 1 อัตรา
 6. โรงเรียนบ้านแปะ จำนวน 1 อัตรา
 7. โรงเรียนบ้านแม่หอย จำนวน 1 อัตรา
 8. โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ จำนวน 2 อัตรา
 9. โรงเรียนบ้านห้วยม่วง จำนวน 1 อัตรา
 10. โรงเรียนบ้านผานัง จำนวน 1 อัตรา
 11. โรงเรียนบ้านแม่สอย จำนวน 1 อัตรา
 12. โรงเรียนบ้านสบแปะ จำนวน 1 อัตรา
 13. โรงเรียนบ้านหนองคัน จำนวน 1 อัตรา
 14. โรงเรียนบ้านหนองคัน จำนวน 1 อัตรา
 15. โรงเรียนบ้านแม่ปาน จำนวน 1 อัตรา
 16. โรงเรียนบ้านโรงวัว จำนวน 1 อัตรา
 17. โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด จำนวน 1 อัตรา
 18. โรงเรียนบ้านแม่มะลอ จำนวน 1 อัตรา
 19. โรงเรียนบ้านใหม่สารภี จำนวน 1 อัตรา
 20. โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง จำนวน 1 อัตรา
 21. โรงเรียนบ้านสามสบ จำนวน 1 อัตรา
 22. โรงเรียนบ้านหาดนาค จำนวน 1 อัตรา
 23. โรงเรียนบ้านต่อเรือ จำนวน 1 อัตรา
 24. โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง จำนวน 1 อัตรา
 25. โรงเรียนบ้านเนินวิทยา จำนวน 1 อัตรา
 26. โรงเรียนบ้านอมขูด จำนวน 1 อัตรา
 27. โรงเรียนบ้านแม่ศึก จำนวน 1 อัตรา
 28. โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ จำนวน 1 อัตรา
 29. โรงเรียนบ้านบ้านจันทร์ สาขา แจ่มน้อย จำนวน 1 อัตรา
 30. โรงเรียนบ้านห้วยปู จำนวน 1 อัตรา
 31. โรงเรียนบ้านขุนแปะสาขาแม่จร จำนวน 1 อัตรา
 32. โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา จำนวน 1 อัตรา
 33. โรงเรียนบ้านขุนแปะ จำนวน 1 อัตรา
 34. โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ จำนวน 1 อัตรา
 35. โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ จำนวน 1 อัตรา
 36. โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด จำนวน 1 อัตรา
 37. โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม จำนวน 1 อัตรา
 38. โรงเรียนบ้านท่าหลุก จำนวน 1 อัตรา
 39. โรงเรียนวัดพระบาท จำนวน 1 อัตรา
 40. โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย จำนวน 2 อัตรา
 41. โรงเรียนทุ่งยาว จำนวน 1 อัตรา
 42. โรงเรียนบ้านห้วยผา จำนวน 1 อัตรา
 43. โรงเรียนบ้านเมืองกลาง จำนวน 1 อัตรา
 44. โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ จำนวน 1 อัตรา
 45. โรงเรียนบ้านแม่ตูม จำนวน 1 อัตรา
 46. โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร จำนวน 1 อัตรา
 47. โรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้ จำนวน 1 อัตรา

เช็คประกาศทุกโรงเรียนที่นี่

**สงสัยส่วนไหนกรุณาถามทิ้งไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านใต้ของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบภายหลังและแจ้งกลับไปครับ**


ยังหางานไม่ได้! ต้องการข่าวงานเฉพาะในจังหวัดที่ต้องการ กรุณาทิ้งข้อความ ไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์ ระบุจังหวัด พร้อมอีเมลติดต่อ” เมื่อมีข่าวใหม่ในจังหวัดของท่าน ทางทีมงานจะส่งไปให้โดยตรงครับ

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -