www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สพป.ยโสธร เขต 1 รับสมัครงาน ธุรการโรงเรียน 111 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-7 พ.ย.2561

- Advertisement -

สพป.ยโสธร เขต 1 รับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน จำนวน 111 อัตรา เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ “ครู” รับสมัครวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2561 (สมัคร ณ โรงเรียนตามรายชื่อ) 

 

สพป.ยโสธร เขต 1 รับสมัครงาน ธุรการโรงเรียน

ตำแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าจ้าง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ธุรการโรงเรียน
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 111 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
  • เป็นผู้มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ งานธุรการโรงเรียน 

  • งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆรวมทั้งระบบ Smart Office
  • งานพัสดุจัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  • งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียน ข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูลการจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
  • งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่นการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการหรือติดต่อราชการ
  • งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร ในพื้นที่ สพป.ยโสธร เขต 1 ได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามที่เว็บไซต์ http://www.yst1.go.th/

 

ปฏิทินกําหนดการสรรหาคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างอัตราชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

๑. ประกาศรับสมัครคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

๒. รับสมัครคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก  ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๔. ดําเนินการคัดเลือก วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๕. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

รายชื่อโรงเรียนที่เปิดรับสมัคร 

อ่านข่าวสมัครงานเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -