www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สพป.นครสวรรค์ เขต 1 รับสมัครงาน ธุรการโรงเรียน จำนวน 100 อัตรา

- Advertisement -

สพป.นครสวรรค์ เขต 1 รับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน จำนวน 100 อัตรา เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ “ครู” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ทะยอยเปิดรับสมัคร ไม่เปิดพร้อมกันทั้งหมด) สมัครได้ที่โรงเรียนตามรายชื่อในประกาศ

**สงสัยส่วนไหนกรุณาถามทิ้งไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านใต้ของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบภายหลัง และแจ้งกลับไปครับ**

หางานในนครสวรรค์เพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

สพป.นครสวรรค์ เขต 1 รับสมัครงานธุรการโรงเรียน

ตำแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าจ้าง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ธุรการโรงเรียน
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 100 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
  • เป็นผู้มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ งานธุรการโรงเรียน 

  • งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆรวมทั้งระบบ Smart Office
  • งานพัสดุจัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  • งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียน ข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูลการจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
  • งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่นการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการหรือติดต่อราชการ
  • งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร ในพื้นที่ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ทะยอยเปิดรับสมัคร ไม่เปิดพร้อมกันทั้งหมด) ติดตามอัพเดทได้ที่ Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต1สอบถามโทร.0-5622-4735 ต่อ 207

รายชื่อโรงเรียนที่เปิดรับสมัคร 

งานธุรการ ครู
รายชื่อโรงเรียนที่เปิดรับสมัครงานธุรการ โรงเรียนละ 1 ตำแหน่ง

สพป.นครสวรรค์ เขต 1งานธุรการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ที่มา เว็บไซต์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1

อ่านข่าวสมัครงานเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

รับแจ้งข่าวสารทาง Line คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -