www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครงานเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณุสขทั่วไป 10 ตำแหน่ง 33 อัตรา

- Advertisement -

สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครงาน หาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณุสขทั่วไป ตำแหน่ง เภสัชกร, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์, นักวิชาการสถิติ, นักวิชาการพัสดุ, นักทรัพยากรบุคคล, นักจัดการงานทั่วไป, เจ้าพนักงานเภสัชกรรม, ผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่


สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครงาน หาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณุสขทั่วไป

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก)

ชื่อตําแหน่ง เภสัชกร อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 16,920 – 19,680 บาท

2. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (ข)

ชื่อตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 15,960 บาท

3. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ชื่อตําแหน่ง นักวิชาการสถิติ อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 13,300 บาท

4. กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ชื่อตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 13,300 บาท

5. กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ชื่อตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล อัตราว่าง 1 อัตรา เดือนละ 13,300 บาท

6. กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ชื่อตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป อัตราว่าง 4 อัตรา เดือนละ 13,300 บาท

7. กลุ่มงานเทคนิค

ชื่อตําแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม อัตราว่าง 2 อัตรา เดือนละ 12,240 บาท

8. กลุ่มงานบริการ

ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล อัตราว่าง 3 อัตรา เดือนละ 8,300 บาท

9. กลุ่มงานบริการ

ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ อัตราว่าง 3 อัตรา เดือนละ 7,590 บาท

10. กลุ่มงานบริการ

ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ อัตราว่าง 1 อัตรา เดือนละ 7 ,590-10,200 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐๙ ๕๒๐๗ ๒๕๔๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครคลิ๊กที่นี่

อ่านข่าวสมัครงานเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -