www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานในระดับบริหาร และลูกจ้างหลายตำแหน่งจนถึงสิ้นปี 2561

- Advertisement -

ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคล เข้าเป็นพนักงานในระดับบริหาร และลูกจ้างหลายตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงสิ้นปี 28 ธันวาคม 2561

**สงสัยส่วนไหนกรุณาถามทิ้งไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านใต้ของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบภายหลัง และแจ้งกลับไปครับ**

ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคล เข้าเป็นลูกจ้างในตําแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นการรองรับตําแหน่งว่าง ดังนี้

  1. ตําแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสํานักงานใหญ่ และ ธนาคารออมสินภาค 1-18
  2. ตําแหน่งลูกจ้างโครงการ
  3. ตําแหน่งลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์ และลูกจ้างวิชาชีพพยาบาล ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสํานักงานใหญ่
  4. ตําแหน่งลูกจ้างลักษณะงานเฉพาะ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสํานักงานใหญ่ (ช่างเขียนแบบ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิค ช่างยนต์ ช่างภาพ และช่างศิลป์)
  5. ตําแหน่งลูกจ้าง (คนพิการ) ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสํานักงานใหญ่ และ ธนาคารออมสินภาค 1-18
  6. ตําแหน่งลูกจ้างขับรถยนต์ และลูกจ้างขับเรือยนต์ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่ และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ
  7. ตําแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (Call Center ปฏิบัติงานเป็นกะ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง

ช่องทางสมัครทุกตำแหน่งคลิ๊กที่นี่

ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสมัครหรือไม่คัดเลือกใบสมัคร และสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไม่เรียก บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการทดสอบ หรือสัมภาษณ์ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และ ผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้ ทั้งนี้ คะแนนสอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์ของธนาคารถือเป็นที่ สิ้นสุด โดยธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่จําเป็นต้องแจ้งเหตุผลหรือให้ข้อมูลการทดสอบข้อเขียนและหรือ สัมภาษณ์และผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์จะอ้างสิทธิ์ใด ๆ โต้แย้งมิได้

ทั้งนี้ใบสมัครของท่าน ธนาคารจะเก็บเป็นข้อมูลไว้ในระบบนับถึงวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี หากท่านที่มีความสนใจจะเข้าร่วมงานกับธนาคาร ให้ท่านสมัครเข้าในระบบใหม่อีกครั้ง เมื่อครบตามระยะเวลาที่ธนาคารกําหนด

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่ได้ทําการส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถกลับมาพิมพ์ใบสมัครใหม่อีก ครั้งได้ โดยจะต้องกรอกข้อมูลตําแหน่งที่สมัคร วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจําตัว ประชาชน และวันที่บัตรประจําตัวประชาชนหมดอายของท่านให้ตรงกับที่ท่านกรอกใบสมัครครั้งแรก จึงจะสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครได้

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน โทร.02 2299-8000 ต่อ 030211 -12 และ 0302211

ช่องทางสมัครคลิ๊กที่นี่

อ่านข่าวสมัครงานเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -