www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบจำนวน 454 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 เมษายน 2562

- Advertisement -

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 จำนวน 454 อัตรา วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 เมษายน 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

คุณวุฒิ  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และสถานที่ปฏิบัติงาน

​​การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​
การไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​
การไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​
การไฟฟ้าเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​
การไฟฟ้าเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​
การไฟฟ้าเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​
การไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​
การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​
การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​
การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​
การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​
การไฟฟ้าเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​
การไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4
​คลิกที่นี่เพื่ออ่านคุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่านคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

 

คุณสมบัติ

การรับสมัครสอบ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://job.pea.co.th  ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 เมษายน 2562 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 270 บาท
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2562
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน (Job Information)
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-24)

หางานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -