www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กอ.รมน. เปิดรับสมัครสอบ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. – 20 ส.ค. 61

- Advertisement -

กอ.รมน.เปิดรับสมัครสอบ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2561 

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

ประกาศกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่ กอ.รมน.เปิดรับสมัครสอบ 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 9,400-10,340 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา (โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ คือวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์

2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับเดียวกับที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร คือ วันที่ 20 สิงหาคม 2561

การรับสมัครสอบ 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ กอ.รมน. หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน”

กอ.รมน.เปิดรับสมัครสอบ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา
ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

อ่านข่าวสมัครงานเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

 

 

- Advertisement -

- Advertisement -