www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กองพลทหารราบที่ 11 เปิดสอบเข้ารับราชการ 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2561

- Advertisement -

กองพลทหารราบที่ 11 เปิดสอบ คัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (นายสิบ อัตรา สิบเอก) จํานวน 50 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2561

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังนี้
1. พลขับ จำนวน 28 อัตรา
2. ผู้ช่วยนายสิบสูทกรรม 1 อัตรา
3. เสมียนกองร้อย จำนวน 5 อัตรา
4. พลสูทกรรม จำนวน 1 อัตรา
5. เสมียนพิมพ์ดีด จำนวน 4 อัตรา
6. ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 7 อัตรา
7. เสมียน จำนวน 2 อัตรา
8. ช่างเขียน จำนวน 1 อัตรา
9. เสมียนส่งกำลัง จำนวน 1 อัตรา

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
– เป็น ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป)
– โดยมีอายุ 18 ปีและไม่เกิน 30 ปี (พ.ศ.2531-2543)
– บิดาและมารดาของผู้สมัคร จะต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
– เพศชายสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่าขึ้นไป
– มีร่างกายสมบูรณ์ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการรับราชการทหารพ.ศ. 2497

การรับสมัครสอบ
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2561 ที่กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 11

รายละเอียด กองพลทหารราบที่ 11 เปิดสอบ เข้ารับราชการ 50 อัตรา

เปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) 5,200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2561กองพลทหารราบที่ 11 เปิดสอบ

อ่านข่าวสมัครงานเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -