www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 กรกฎาคม 2562

- Advertisement -

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 70 อัตรา วุฒิ ปวช สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 กรกฎาคม 2562

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 70 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง
2. ช่างยางและพลาสติก จำนวน 3 อัตรา (ชาย)
3. ช่างสรรพาวุธ จำนวน 66 อัตรา (ชาย/หญิง)

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

 – กลุ่มงานเทคนิค สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชา ดังนี้ 

๑ ตําแหน่ง ช่างโยธา สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างโยธา เช่น สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

๒ ตําแหน่ง ช่างยางและพลาสติก สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาช่างยานยนต์, สาขาวิชาช่างยาง, สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาช่างประดิษฐ์, สาขาวิชาการยางและพอลิเมอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีและพอลิเมอร์, สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก

๓ ตําแหน่ง ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้.

๓.๑ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

๓.๒ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

๓.๓ สาขาวิชาช่างยานยนต์ 

๓.๔ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์


การรับสมัครสอบ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ สมัครด้วยตนเองที่ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 กรกฎาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ

ที่อยู่ กรมสรรพาวุธทหารบก เลขที่ 53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

http://www.ordnancerta.com/


เอกสารหลักฐานการรับสมัครพรักงานราชการ

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

- Advertisement -

- Advertisement -