www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมสรรพากรเปิดรับสมัครสอบ เป็นพนักงานราชการ จำนวน 68 อัตรา

- Advertisement -

กรมสรรพากรเปิดรับสมัครสอบ เป็นพนักงานราชการ จำนวน 68 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏาคม – 9 สิงหาคม 2561

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร
จำนวน 9 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร
จำนวน 59 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาธุรกิจบริการ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาชาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏาคม – 9 สิงหาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
ทางเว็บไซต์ https://tax.thaijobjob.com/

คลิกอ่านประกาศที่นี่ https://file.job.thai.com/prakad/tax201807/tax201807_1.pdf

กรมสรรพากรเปิดรับสมัครสอบ

กรมสรรพากรเปิดรับสมัครสอบ

กรรมสรรพากร

อ่านข่าวสมัครงานเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -