www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 11 อัตรา วุฒิ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม

- Advertisement -

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 11 อัตรา วุฒิ ปวส ปริญญาตรี สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2562

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา (บรรจุครั้งแรกจังหวัดอุบลราชธานี)

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และ เป็นผู้สอบผ่านการ วัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

 

2.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา (บรรจุครั้งแรกจังหวัดนนทบุรี ราชบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี สงขลา)

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ เป็นผู้สอบ ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

 

3.วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา (บรรจุครั้งแรกจังหวัดอุบลราชธานี)

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไป ของ สํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

4.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา (บรรจุครั้งแรกจังหวัดนนทบุรี)

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบ ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ สํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป


การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://hss.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 330 บาท

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ https://hss.job.thai.com


ที่อยู่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

88/44 ซอย 8 ตำบล บางเขน ตำบลตลาดขวัญ นนทบุรี 11000

โทร 02-193-7000

โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครที่นี่


รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

- Advertisement -

- Advertisement -