www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 22 อัตรา ตั้งแต่ 22-26 เมษายน 2562

- Advertisement -

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 22 อัตรา ส่วนกลางและภูมิภาค วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา นนทบุรี

เงินเดือน 13,800 บาท

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

2.นิติกร 2 อัตรา นนทบุรี, อุบลราชธานี

เงินเดือน 18,000 บาท

– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 

3.นักวิชาการสาธารณสุข 7 อัตรา นนทบุรี, ชลบุรี, อุดรธานี, สุราษฎ์ธานี สงขลา

เงินเดือน 18,000 บาท

– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

4.นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา อุดรธานี

เงินเดือน 18,000 บาท

– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

5.นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา ราชบุรี อุบลราชธานี สุราษฎ์ธานี

เงินเดือน 18,000 บาท

– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

6.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา นนทบุรี

เงินเดือน 19,500 บาท

– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

 

7.วิศวกร (สิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา  นนทบุรี

เงินเดือน 19,500 บาท

– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด

 

8.วิศวกร (ชีวการแพทย์) 6 อัตรา นนทบุรี เชียงใหม่ ราชบุรี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี

เงินเดือน 19,500 บาท

– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://hss.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 22 – 26  เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 330 บาท
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังนี้
๑. ปัญหาเกี่ยวกับระบบรับสมัคร ติดต่อได้ที่ Call Center ของบริษัท Internet Thailand Public Company Limited โทร. 022573230 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. 
๒. รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่งต่าง ๆ ที่รับสมัคร ติดต่อได้ที่ งานสรรหาบุคคล กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร.021937019 ในวันและเวลาราชการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ทางเว็บไซต์ https://hss.job.thai.com และ htp://wwwww.hss.moph.go.th (เว็บไซต์ใหม่) หัวข้อ “สมัครสอบ/ คัดเลือก/โอนย้าย” และติดประกาศ ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะดําเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ (สอบข้อเขียน) และประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันและเวลาเดียวกัน พร้อมกันทุกตําแหน่ง ตามเขตพื้นที่จังหวัดที่ผู้สมัครเลือกสมัครไว้

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

88/44 ซอย 8 ตำบล บางเขน

อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -