www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือก นายทหารสัญญาบัตร 155 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 11 ธค.61

- Advertisement -

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร เปิดรับทั้งชายและหญิง จํานวน 155 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 11 ธันวาคม 2561

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  


การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน ของ กรมยุทธศึกษาทหารบก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตําแหน่งที่เปิดบรรจุ

เปิดบรรจุ ๑๕๕ อัตรา ในคุณวุฒิระดับปริญญาสาขา/ทาง ตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบดังนี้

ระดับปริญญาตรี จํานวน 153 อัตรา (ไม่ใช้คุณวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีในการสมัครสอบ)

ระดับปริญญาโท/เอก จํานวน ๒ อัตรา

เปิดรับทั้ง ชาย/หญิง ทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ (ผู้สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ถึงชั้นปีที่ ๕ หรือทหารที่ปลด จากกองประจําการโดยรับราชการจนครบกําหนด) หรือ นายทหารประทวน สังกัด กองทัพบก


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย

  • เป็นทหารกองเกิน อายุระหว่าง ๒๒ ปีบริบูรณ์ ถึง ๒๕ ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๔๐) ต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจําการ เป็นบุคคลจําพวกที่ ๑ ผลการจับสลาก “ดํา” หรือ ไม่ต้องเข้ารับราชการเนื่องจากมีคนร้องขอเข้ากองประจําการพอ ทั้งนี้ จะไม่รับสมัครบุคคลซึ่งต้องเข้า รับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจําการ และ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหาร กองประจําการ ในปีที่สมัครสอบ
  • เป็นทหารกองหนุน อายุระหว่าง ๒๒ ปีบริบูรณ์ ถึง ๓๕ ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.๒๕๒๗ – ๒๕๔๐)
  • มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารโดยต้องมี ความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร รอบอก 76/79 เซนติเมตร โดยจะพิจารณาผลการวัดขนาดร่างกายจากที่ระบุ ใน แบบ สด.๔๓ หรือจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรคการสอบรอบที่สอง

คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง

ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุระหว่าง ๒๒ ปีบริบูรณ์ ถึง ๓๕ ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.๒๕๒๗ – ๒๕๔๐) น้ําหนักตั้งแต่ ๔๐ กิโลกรัม และมีความสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตร โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกาย ในวันตรวจโรคการสอบรอบที่สอง


ขั้นตอนการสมัคร

ผู้สมัครดาวน์โหลดระเบียบการสมัครสอบ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัคร แต่ละกลุ่มตําแหน่งตามเงื่อนไขการรับสมัครและระเบียบการตามที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้กําหนดไว้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ วันอังคารที่ 11 ธ.ค.61 ตลอด 24 ชั่วโมง คลิ๊กที่นี่เพื่อโหลดระเบียบการสมัครสอบ

จากนั้นสมัครออนไลน์ที่นี่ คลิ๊กเพื่อสมัครออนไลน์ที่นี่


**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -