www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับพนักงานราชการ 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 กรกฎาคม 2562

- Advertisement -

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา ทั่วประเทศ วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 กรกฎาคม 2562

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

งานราชการ 62

 

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 6/2562

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๑) ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม จํานวน ๔ อัตรา ได้แก่

– กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จํานวน ๒ อัตรา

– ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว จํานวน ๒ อัตรา 

 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา

 

ลุ่มงานเทคนิค 

๑) ตําแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบําบัด จํานวน ๑ อัตรา ได้แก่

– ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน ๑ อัตรา

 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้า และเครื่องแต่งกายสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 

๒) ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จํานวน ๓ อัตรา ได้แก่

– กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จํานวน ๑ อัตรา

– ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี จํานวน ๒ อัตรา 

 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • วุฒิ ปวส ทุกสาขา

 

๓) ตําแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ จํานวน ๓ อัตรา ได้แก่

– กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ จํานวน ๑ อัตรา

– กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จํานวน ๒ อัตรา

 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • วุฒิ ปวส. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

๔) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จํานวน ๑ อัตรา ได้แก่

– นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จํานวน ๑ อัตรา

 • เงินเดือน 11,280 บาท
 • วุฒิ ปวช. ทุกสาขา

 

๕) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จํานวน ๒ อัตรา ได้แก่

– นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส จํานวน ๑ อัตรา

– ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๑ อัตรา 

 • เงินเดือน 11,280 บาท
 • วุฒิ ปวช. บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

กลุ่มงานบริการ 

๑) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน ๑ อัตรา ได้แก่

– ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน จํานวน ๑ อัตรา 

 • เงินเดือน 11,280 บาท
 • วุฒิ ปวช.ทุกสาขา

 

๒) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่สํารวจรังวัด จํานวน ๕ จํานวน

– นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จํานวน ๑ อัตรา 

– นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน ๑ อัตรา 

– นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จํานวน ๑ อัตรา 

– นิคมสร้างตนเองระยอง จังหวัดระยอง จํานวน ๑ อัตรา

– นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล จํานวน ๑ อัตรา

 • เงินเดือน 11,280 บาท
 • วุฒิ ปวช.สาขาโยธา ก่อสร้าง วิชาสำรวจ

 

 ๓) ตําแหน่งพนักงานบริการ จํานวน ๒ อัตรา ได้แก่

– กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จํานวน ๑ อัตรา 

– สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จํานวน ๑ อัตรา

 • เงินเดือน 10,430 บาท
 • วุฒิ ม.3 – ม.6

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.dsdw.go.th หัวข้อข่าวรับสมัครงาน “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 6/2562” มีค่าธรรมเนียมการสอบ 230 บาท
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศได้ที่ www.dsdw.go.th และ https://dsdw.thaijobjob.com
ที่อยู่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์: 02 659 6399

โหลดไฟล์ประกาศที่นี่

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -