www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 – 29 มีนาคม 2562

- Advertisement -

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา วุฒิ ปวส.ปริญญาตรี สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 29 มีนาคม 2562

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเราคลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

งานราชการ 62

กรมปศุสัตว์ ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000-16500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี ทางจุลชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคนิคการสัตวแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว (ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562)

 

2.นิติกรปฏิบัติการ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000-16500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว (ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562)

 

3.นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11500-12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลการเกษตร สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว (ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562)


การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://dld.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 11 – 29 มีนาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมปศุสัตว์จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบในวันที่ 11 เมษายน 2562 ที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 และ ทางเว็บไซต์ ของ กรมปศุสัตว์ http://person.dld.go.th, หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” หรือ https://dld.thaijobjob.com

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่

หางานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -