www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562

- Advertisement -

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 7 อัตรา วุฒิปริญญาตรี สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่


กรมทรัพยากรน้ําบาดาล รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1 นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ ทางธรณีวิทยา หรือทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี หรือทาง วิศวกรรมทรัพยากรธรณี

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสํานักงาน ก.พ.


2 นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 5 อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ ทางเคมี หรือสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสํานักงาน ก.พ.


3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  1 อัตรา

– อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสํานักงาน ก.พ.


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ของ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล http://www.dgr.go.th หัวข้อสมัครงาน/ อบรม “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ” หรือที่ https://dgr.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 330 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -