www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-23 กรกฎาคม 2562

- Advertisement -

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 กรกฎาคม 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่


กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
 นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านคุ้มครองพยาน) 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป


การรับสมัครสอบ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://rlpd.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 430 บาท

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ เลขประจําตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และที่เว็บไซต์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือ https://rtpd.thaijobjob.com หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบ”

ดาวน์โหลดไฟล์กระกาศที่นี่

ที่อยู่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรี ดิเรกฤทธิ์ (อาคาร เอ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ สายด่วน 1111 กด 77 โทรสาร. 0 2143 9681


งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -