www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 – 5 เมษายน 2562

- Advertisement -

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา วุฒิ ปวช. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 – 5 เมษายน 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

งานราชการ 62

กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 70 อัตรา รายละเอียดดังนี้

1. นายทหารประทวนชาย จำนวน 40 อัตรา
2. นายทหารประทวนหญิง จำนวน 30 อัตรา


คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
2. เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม. เพศหญิงต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สายพณิชยกรรมทุกสาขา (ต้องมีวิชาบัญชี 6 หน่วยกิต)


กำหนดการรับสมัครสอบ

กําหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 – 5 เมษายน 2562 ในเวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการ) และเก็บค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจํานวน 130 บาท สถานที่รับสมัคร ณ โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก ในกรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดําริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และระเบียบการสมัครได้ที่เว็บไซต์ findept.rta.mi.th หรือคลิกที่นี่ (อยู่ท้ายประกาศ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่

หางานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -