www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 24 อัตรา 22 เมษายน – 13 พฤษภาคม 62

- Advertisement -

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 24 อัตรา วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

งานราชการ 62

ประกาศ กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

1.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
– ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

 

2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 11 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
– ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

 

3.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
– ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

 

4.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาวิชาการพิมพ์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

 

5.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
– ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://cdd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 350 บาท

กรมการพัฒนาชุมชน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน https://cdd.thaijobjob.Com หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”


กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5

ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 10210

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -