www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 มีนาคม 2562

- Advertisement -

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 63 อัตรา วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 มีนาคม 2562

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเราคลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่


กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่


2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พื้นที่ทั่วไป) จำนวน 45 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือ
2. ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร และ
3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 3 อัตรา 

(จังหวัดนราธิวาส จังหวัดป(ตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะพื้นที่ อําเภอเทพา อําเภอสะบายอย อําเภอนาทวี และอําเภอจะนะ)
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือ
2. ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร และ
3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่


4.นายช่างไฟฟ้า จำนวน 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ
2. ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้ากำลัง ทางเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง หรือทางคอมพิวเตอร์ และ
3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่


การรับสมัครสอบ 

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 มีนาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ job.dopa.go.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒”  มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 430 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ กรมการปกครอง ได้ที่นี่


ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -